Quy trình, biểu mẫu

Quy trình, Quy định:

1. Quy định lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học. Xem tại đây

2. Quy định lấy ý kiến doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp ĐH TBD. Xem tại đây

3. Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý đào tạo. Xem tại đây

4. Quy định đào tạo tại ĐH TBD. Xem tại đây

5. Quy định lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Xem tại đây

6. Quy định công tác tổ chức và thực hiện dự giờ giảng viên tại ĐH TBD. Xem tại đây

Biểu mẫu

 
 
 

 ĐỐI TÁC