Cơ hội việc làm

Trường Đại học Thái Bình Dương hiện tại hợp tác theo đơn đặt hàng và hỗ trợ kinh phí đào tạo trong vòng 4 năm học từ các doanh nghiệp (Ngân hàng ACB, ACBR, Tập đoàn Đồng Tâm Long An, Tập đoàn Mesa). Với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà trường sẽ đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ với thực tế sản xuất, các tài liệu phục vụ giảng dạy theo hướng ứng dụng và nâng cao khả năng tự học cho học sinh, sinh viên (HSSV), tiến tới thực hiện phương châm “dạy là dạy cách học” và “học là học cách học”, để cho mỗi HSSV có được khả năng học tập suốt đời và đáp ứng chất lượng đầu ra để phù hợp với nhu cầu lao động của xã hội. Cam kết của Trường Đại học Thái Bình Dương là kể cả người tốt nghiệp loại trung bình của trường cũng đạt chuẩn chất lượng để có thể là người hữu dụng cho xã hội, có việc làm tốt, có cơ hội thăng tiến nếu thực sự phấn đấu trong công việc của mình.