“POU- NGÀY TRỞ VỀ”, BUỔI TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ : GẮN KẾT, PHÁT TRIỂN CÙNG VỚI CỰU SINH VIÊN.

     “POU- NGÀY TRỞ VỀ”, BUỔI TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ : GẮN KẾT, PHÁT TRIỂN CÙNG VỚI CỰU SINH VIÊN.

     Chiều ngày 21/4/2018, với mục đích nhằm trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác giữa Trường và cựu sinh viên cũng như gắn kết các thế hệ cựu sinh viên với nhau cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp, vì một tình yêu đối với Trường Đại học Thái Bình Dương, buổi tọa đàm đã diễn ra cởi mở, thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung quan trọng xung quanh vấn đề chương trình đào tạo, học bổng và việc làm của sinh viên. Đây thực sự là một kênh thông tin hữu ích để Trường có những giải pháp trong đào tạo nhằm tăng cơ hội việc làm cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiêp.


     Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các cựu sinh viên, đứng dưới góc độ là các doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như cơ hội việc làm cho sinh viên như: Tăng cường hợp tác giữa Trường và doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm theo chủ đề, lĩnh vực để các cựu sinh có thể chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước đến các em sinh viên khóa sau; tăng thời gian sinh viên đi thực tế, thực tập tại doanh nghiệp; trong thời gian thực tập sinh viên được tham gia trực tiếp vào doanh nghiệp… Ngoài ra, các cựu sinh cũng chỉ ra những mặt hạn chế của sinh viên ngày nay như: khả năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm (thuyết trình, làm việc nhóm), thái độ làm việc… để Trường bổ sung những khóa đào tạo này vào chương trình đào tạo chung.

 

 

Phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông

Bài viết liên quan

 

 ĐỐI TÁC