Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng tuyển sinh gửi đến các em phiếu đăng kí dự tuyển Bậc Đại học chính quy 2018.

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2018 vào Trường Đại học Thái Bình Dương (bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/03/2018 đến khi đủ chỉ tiêu)

Bước 1: Học sinh hoàn thành đăng ký vào Phiếu xét tuyển (đính kèm file - học sinh có thể in ra hoặc đến Trường ĐH Thái Bình Dương)
- Học sinh điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn ghi trên phiếu.
- Chọn ngành/chuyên ngành phù hợp với sở thích.

Bước 2: Mượn học bạ THPT để photo (nếu chưa mượn được ở trường THPT/TT GDTX thì có thể bổ sung sau)

Bước 3: Nộp Phiếu đăng ký xét tuyển, học bạ THPT photo (nếu đã có)
- Nộp trực tiếp: Học sinh đến trực tiếp tại Trường Đại học Thái Bình Dương, số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Hoặc nộp qua đường bưu điện: học sinh ghi rõ địa chỉ người gửi (họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại) và địa chỉ người nhận: Trường Đại học Thái Bình Dương, số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại: 0983 375 456

Download mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Tại đây