Học phí khóa 2019

Trường Đại học Thái Bình Dương công bố mức học phí khóa 11, nhập học năm 2019

Năm 2019, Trường Đại học Thái Bình Dương tiếp tục duy trì chính sách học phí minh bạch ổn định trong từng khóa học

Đối với tất cả các chuyên ngành:

  • Học phí lý thuyết: 440.000 đồng / tín chỉ
  • Học phí thực hành: 600.000 đồng / tín chỉ

Riêng chuyên ngành Du lịch - Khách sạn Quốc tế:

  • Học phí lý thuyết: 600.000 đồng / tín chỉ
  • Học phí thực hành: 800.000 đồng / tín chỉ

Trường Đại học Thái Bình Dương cam kết cố định học phí toàn khóa học

Sinh viên nhập học vào Trường Đại học Thái Bình Dương có cơ hội tham xét học bổng có giá trị lên đến 7,2 Tỷ đồng gồm: