Clip ngắn giới thiệu TBD

  1. Video Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè năm 2017: Vui lòng xem tại đây
  2. Video giới thiệu vệ trường Đại học Thái Bình Dương : Vui lòng xem tại đây
  3. Video Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Thái Bình Dương : Vui lòng xem tại đây
  4. Video Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018: Vui lòng xem  tại đây