POU cam kết cố định học phí suốt khóa học cho sinh viên khóa 2018 (Sinh viên Nhập học năm 2018)

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo công khai mức thu học phí đến quý phụ huynh, sinh viên chính quy khóa 2018, cụ thể như sau:

  1. Học phí: cố định suốt khóa học cho từng khóa tuyển sinh

Khóa tuyển sinh

Học phí thu theo tín chỉ (đồng)

Lý thuyết

Thực hành, thực tập

Khóa 2018

(Tất cả các ngành/chuyên ngành, trừ chuyên ngành Du lịch - Khách sạn quốc tế)

440.000

600.000

Khóa 2018       

(Chuyên ngành Du lịch - Khách sạn quốc tế)

600.000

800.000

            Lưu ý: Sinh viên đăng ký học trả nợ học phần, đăng ký học cải thiện điểm ở khóa tuyển sinh nào thì đóng học phí theo quy định của khóa tuyển sinh đó.

            (VD: sinh viên khóa 2018 đăng ký học cải thiện điểm ở khóa 2019 thì đóng học phí theo quy định của khóa 2019).

  1. Học bổng: Từ học kỳ thứ 2 trở đi

STT

Đối tượng nhận học bổng

Mức học bổng

1

 Sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc học kỳ

4.000.000 đồng

2

 Sinh viên đạt danh hiệu Giỏi học kỳ

2.000.000 đồng

  1. Thời gian đóng học phí

            Sinh viên đóng học phí ngay khi hoàn thành việc đăng ký học phần theo từng đợt học/học kỳ. Sinh viên đóng học phí chậm so với quy định tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.

            Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo đến Quý phụ huynh và sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 được biết và nghiêm túc thực hiện.

 

Văn bản gốc vui lòng xem tại đây

Phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông

Bài viết liên quan