Chương trình tập huấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

      Trong 2 ngày 11,12/6/2018 tại trường Đại học Thái Bình Dương. Với mục tiêu trang bi cho CBNV, giảng viên toàn trường kiến thức, kỹ năng về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng trong Nhà trường. 
      Nhà trường đã phối hợp với trung tâm kiểm định CLGDĐH - Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình tập huấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục với sự tham gia hướng dẫn của PGS. TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc thường trực trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc thường trực trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

Bài viết liên quan