Cơ cấu nhân sự Phòng

 STT  Hình đại diện  Họ và tên  Chịu trách nhiệm
1  

Trưởng Phòng

Lê Hữu Bằng

 

- Phụ trách chung;

- Trực tiếp phụ trách mảng kế hoạch, tổ chức nhân sự, pháp chế, hành chính (bảo hiểm người lao động và sinh viên, văn thư lưu trữ). 
2

Phó Trưởng Phòng

Đào Huy Nhật

Trực tiếp phụ trách mảng cây xanh, quản lý tòa nhà, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, điều động xe ôtô.

3

Chuyên viên

Trần Thị Phương

[email protected]

Trực tiếp phụ trách mảng tổ chức nhân sự, chế độ người lao động, pháp chế, kiêm văn thư, thư kí Ban Giám hiệu.

4

Chuyên viên

Trần Thị Sáu

[email protected]

Trực tiếp phụ trách mảng tài sản, lễ tân khánh tiết, bảo hiểm cho người lao động và sinh viên.

5

Nhân viên

Võ trọng Thanh Thủy

[email protected]

Trực tiếp phụ trách mảng văn thư, kiêm công tác thủ quỹ.

6

Chuyên viên

Nguyễn Minh Thành

[email protected]
Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch, tổ chức sự kiện, mở ngành, liên kết đào tạo, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
7

Chuyên viên

Trương Minh Công

[email protected]
Trực tiếp phụ trách công tác IT, đăng tin website, hỗ trợ kĩ thuật và các công việc khác của phòng.
8

Nhân viên

Hà Văn Cơ
Trực tiếp phụ trách công tác kĩ thuật, thiết bị âm thanh, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
9

Nhân viên

Nguyễn Đức Trung
Lái xe cơ quan, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
10

Nhân viên

Võ Thị Phượng
Vệ sinh tòa nhà, cấp phát thiết bị, công tác hậu cần tổ chức sự kiện, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
11

Nhân viên

Nguyễn Thị Thu Hà
Vệ sinh tòa nhà, cấp phát thiết bị, công tác hậu cần tổ chức sự kiện, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
12

Nhân viên

Đinh Thị Thu
Vệ sinh tòa nhà, cấp phát thiết bị, công tác hậu cần tổ chức sự kiện, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
13

Nhân viên 

Mai Thanh Hưng

Tổ phó tổ cây xanh
14

Nhân viên

Đinh Thị Kim Thoa

Nhân viên Tổ cây xanh
15

Nhân viên

Nguyễn Văn Thu

Nhân viên Tổ cây xanh
16

Nhân viên

Phan Văn Công

Nhân viên Tổ cây xanh
 

ĐỐI TÁC

...