KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Khoa Kinh tế và du lịch là một trong những khoa đầu tiên của trường Đại học Thái Bình Dương. Cùng với sự định hướng đúng đắn của Nhà trường và sự đóng góp tích cực của tập thể cán bộ – giảng viên – nhân viên, Khoa Kinh tế và du lịch đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Hiện tại, Khoa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ đại học, thu hút lượng lớn sinh viên từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Về mục tiêu đào tạo, khoa Kinh tế và du lịch tập trung đào tạo những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và những kiến thức, những kỹ năng chuyên sâu về quản lý trong lĩnh vực kinh tế, du lịch; giúp sinh viên có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kiến tạo doanh nghiệp, điều hành, quản lý các hoạt động, dịch vụ của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nói riêng.

Các ngành đào tạo của khoa bao gồm: Quản trị hành chính – văn thư, quản trị dụ lịch – khách sạn,quản trị kinh doanh, kế toán – thuế, kế toán – kiểm toán. Phương châm đào tạo của Khoa là lấy lý thuyết chuyên sâu kết hợp với kỹ năng thực hành nghề nghiệp dựa trên các phần mềm kế toán, mô phỏng các nghiệp vụ tài chính kế toán, thị trường chứng khoán, dịch vụ du lịch…Khuyến khích khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng của sinh viên thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nghiên cứu sinh viên; kỹ năng sống thông qua các hoạt động đoàn thể, xã hội phong phú của Khoa và Nhà trường.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHOA KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Địa chỉ: Tầng 2, Trường Đại học Thái Bình Dương, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang Khánh Hòa

Số điện thoại: (+84) 58 3727 187

Email: [email protected]

Địa chỉ trang web của khoa: http://pou.edu.vn/khoakt-dl

 

ĐỐI TÁC

...