Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

                                                           ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

                                   Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

                                        tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

                                                                      ------------------

 

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) dự kiến sẽ được tổ chức trong 3 ngày 02, 03 và 04/10 năm 2017 tại thành phố Nha Trang.

 Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Khánh Hòa, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017), xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để Đại hội được tuyên truyền rộng khắp và có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên và nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Đề cương tuyên truyền Đại hội. Nội dung Đề cương tuyên truyền đề cập những nét chủ yếu của 10 nhiệm kỳ Đại hội, tập trung vào những thành tựu nổi bật của hai phong trào“Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cụ thể như sau:

 1. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA

Cùng với phong trào của tuổi trẻ cả nước, phong trào thanh niên của tuổi trẻ Khánh Hòa đã được manh nha từ những năm 1925 – 1930. Đặc biệt, từ sau ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930), các cơ sở TNCS Đoàn phát triển khá mạnh ở một số địa bàn. Từ đó, tuổi trẻ Khánh Hòa theo Đảng đấu tranh giành chính quyền, tham gia mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ xâm lược, đồng thời với việc xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển phong trào thanh thiếu nhi.

Đầu năm 1967, Đoàn Thanh niên tỉnh Khánh Hòa thành lập Ban Chấp hành lâm thời. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định phụ trách công tác thanh niên. Ban Chấp hành lâm thời Tỉnh đoàn có các đồng chí: Cao Văn Đi (tức Hoài Phong), Phan Hữu Sâm và Phan Thị Hạnh (tức Mười Lỳ). Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, nhiều cơ sở cách mạng trong đó có các cơ sở Đoàn bị vỡ; một số đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lâm thời bị bắt, tù đày; hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nói riêng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có lúc bị gián đoạn.

Tháng 12/1970, được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sau nhiều cố gắng nỗ lực vực dậy phong trào, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lâm thời được tái lập. Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Lê Đôn làm Bí thư lâm thời, đồng chí Cao Văn Đinh (người dân tộc Raglai) và đồng chí Đức làm Phó Bí thư. Trong đó phân công đồng chí Đôn làm phụ trách chung. Đồng chí Đức phụ trách các huyện đồng bằng. Đồng chí Đinh phụ trách các huyện miền núi: 195 (tức huyện Vĩnh Khánh), 185 (huyện Vĩnh Sơn), 175 (huyện Khánh Sơn). Trụ sở đóng tại Suối Gia (Vĩnh Khánh).

Tháng 4/1973, do yêu cầu nhiệm vụ của Khu V, đồng chí Lê Đôn chuyển công tác ra Khu Đoàn V, do đó tỉnh điều động đồng chí Nguyễn Khánh Toàn - Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa tỉnh làm Bí thư.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ I (1973 – 1977)

Sau 03 năm xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, cuối tháng 11/1973, Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Khánh Hòa được tổ chức tại một địa điểm có mật danh là K.25 đóng tại Hòn Mưa (tiếng Raglai gọi là Ch’ Hu Ja) thuộc xã Khánh Hiệp, huyện Vĩnh Khánh (nay là huyện Khánh Vĩnh).

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Võ Cứ (quyền Bí thư Tỉnh ủy), đồng chí Triết Giang, Lâm Trường Thắng, Nguyễn Thắng (tức Quyết), Ba Sơn (tức Lê Tụng)...

Tham dự Đại hội có khoảng 100 đại biểu là cán bộ, đoàn viên xuất sắc thay mặt cho 1.442 đoàn viên toàn tỉnh từ các vùng sâu ác liệt của Nha Trang, Cam Ranh, Bắc Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh... đều có mặt đông đủ trong ngày Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; bầu đồng chí Trần Quốc Khánh làm Bí thư, các đồng chí Nguyễn Khánh Toàn và Nguyễn Trong làm Phó Bí thư; các đồng chí Nguyễn Thị Như Phương, Nguyễn Văn Tư, Mấu Văn Liên, Mấu Văn Địa, Cao Lương (tức A Ma Ly), Phạm Đài, Là Má, Cao Văn Đinh... là ủy viên Thường vụ.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần II (1977 – 1980)

Đại hội diễn ra sau khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, cả nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Là đại hội đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên sát nhập thành tỉnh Phú Khánh.

Đại hội họp từ ngày 27 đến 31/12/1977 tại Nha Trang, triệu tập 223 đại biểu, đại diện cho 40 vạn đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh. Đồng chí Đặng Quốc Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội và các Tỉnh đoàn bạn đến dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tường Thuật - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn khai mạc Đại hội và đọc báo cáo, phương hướng của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Báo cáo đã nêu thành tích trong 09 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, hơn 20 năm chống đế quốc Mỹ với tinh thần “Trí dũng song toàn, đi đầu thắng Mỹ” và cống hiến của đoàn viên, thanh thiếu niên trong những năm đầu giải phóng về lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng nếp sống mới, con người mới, tích cực xóa văn hóa phẩm đồi trụy. Đặc biệt là đi đầu trong sản xuất nông nghiệp, khai hoang phục hóa xây dựng vùng kinh tế mới.

Đại hội đã phát động phong trào hành động “Tuổi trẻ 3 xung kích làm chủ tập thể, lao động sáng tạo vượt mức kế hoạch Nhà nước”. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa II gồm 43 đồng chí, đồng chí Lương Công Đoan làm Bí thư. Đồng chí Bùi Sơn Hải và đồng chí Lê Thị Độ làm Phó bí thư.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Khánh lần II được đánh dấu là đại hội của “Tuổi trẻ xung phong tình nguyện lao động làm giàu đẹp quê hương”.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần III (1980 – 1983)

Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần III họp từ ngày 26 đến 29/1/1980 tại Nha Trang, có mặt 300 đại biểu tham dự.

Dự đại hội có đồng chí Đặng Quốc Bảo - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Hữu - Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Lương Công Đoan - Bí thư Tỉnh đoàn, thay mặt Ban chấp hành đọc báo cáo tổng kết và chương trình hành động, trong đó khẳng định thành tích nổi bật của phong trào thanh niên trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đó là hoàn thành cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đi đầu xây dựng và mở ra các vùng kinh tế mới...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 đồng chí. Đồng chí Lương Công Đoan được bầu lại làm Bí thư. Đồng chí Bùi Sơn Hải và đồng chí Lê Thị Độ làm Phó Bí thư.

Tháng 6/1981, đồng chí Lương Công Đoan điều về Trung ương Đoàn, đồng chí Đỗ Vĩnh Tân được cử làm Quyền Bí thư Tỉnh đoàn.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần IV (1983 – 1987)

Đại hội Đoàn lần IV họp tại Nha Trang từ ngày 06 đến 09/4/1983. Tham dự Đại hội có 412 đại biểu (trong đó có 67 nữ) thay mặt cho trên 35 vạn đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh.

Đồng chí Hà Quang Dự - Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban ngành trong tỉnh đã đến dự đại hội.

Đồng chí Đỗ Vĩnh Tân - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn đọc báo cáo tổng kết chỉ rõ những nhiệm vụ và thành tích của Đoàn đạt được trong nhiệm kỳ.

Đại hội thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 1983 - 1985 là tập hợp đoàn kết ĐVTN thực hiện 5 chương trình hành động cách mạng do Trung ương Đoàn phát động.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành khóa IV gồm 45 đồng chí. Đồng chí Đỗ Vĩnh Tân được bầu làm Bí thư. Đồng chí Lê Thị Độ và đồng chí Vũ Văn Thoại làm Phó Bí thư.

Tháng 7/1985 đồng chí Đỗ Vĩnh Tân nhận công tác khác, đồng chí Lê Thị Độ được cử làm Quyền Bí thư Tỉnh đoàn. Tháng 8/1986, đồng chí Lê Thị Độ chuyển công tác khác, đồng chí Đinh Thanh Đồng được cử làm Quyền Bí thư Tỉnh đoàn.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần V (1987 – 1992)

Diễn ra tại Nha Trang từ ngày 7 đến 10/7/1987. Tham dự đại hội có 455 đại biểu thay mặt cho 65.000 đoàn viên, 215.000 thanh niên và 30 vạn thiếu nhi toàn tỉnh.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu Stung-Treng (Campuchia) kết nghĩa do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Nâng Ri Cô dẫn đầu và đón tiếp các đồng chí lãnh đạo: đồng chí Trần Phong - Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Duy Luân - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh.

Đồng chí Đinh Thanh Đồng - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn đã đánh giá thực chất tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh thời gian qua. Xác định phương hướng nhiệm vụ của Đoàn, phong trào của tuổi trẻ nhiệm kỳ 1987 - 1990.

Đại hội Đoàn lần V đã đề ra chủ đề: “Tuổi trẻ vì Trường Sa thân yêu”. Trong Đại hội, các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã dành những món quà quý giá, thiết thực bằng tình cảm và trách nhiệm gắn bó với chiến sĩ Trường Sa để tặng cho các đảo.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 45 đồng chí. Đồng chí Đinh Thanh Đồng được bầu làm Bí thư. Đồng chí Nguyễn Phùng Mỹ và đồng chí Nguyễn Xuân Vương làm Phó Bí thư. Tháng 9/1988, đồng chí Nguyễn Phùng Mỹ được cử làm Quyền Bí thư Tỉnh đoàn.

Tháng 7/1989 sau khi chia tỉnh, đồng chí Trịnh Công Ấn được cử làm Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Thái Quang Nguyên làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần VI (1992 – 1997)

Đại hội họp từ ngày 09 đến 11/7/1992 với 200 đại biểu, đại diện cho 17.925 đoàn viên và 160.000 thanh niên, 95.644 đội viên thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh, Đại hội vinh dự đón tiếp 120 đại biểu là khách mời đến dự Đại hội.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Duy Lãm - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Hồng Thái - Bí thư Tỉnh ủy và nhiều đại biểu các ban ngành, đoàn thể khác. Đại hội đã tổng kết đánh giá quá trình cống hiến trưởng thành của tuổi trẻ tỉnh nhà trên các lĩnh vực hoạt động của xã hội, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, mô hình phương thức hoạt động và xây dựng phong trào thanh niên. Rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tế sống động 05 năm qua và những chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và Đoàn thanh niên trong sự nghiệp đổi mới bằng khẩu hiệu hành động:

Vì sự giàu mạnh của quê hương

Dân chủ - Sức trẻ - Tài năng

Đồng chí Trịnh Công Ấn - Bí thư Tỉnh đoàn đã thông qua Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ VI (1992 - 1997).

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 27 đồng chí, do đồng chí Thái Quang Nguyên làm Bí thư, đồng chí Phan Thông làm Phó Bí thư.

Đến tháng 8/1994 do đồng chí Thái Quang Nguyên bị bệnh không thể tiếp tục công tác, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Phan Thông làm Bí thư và 2 đồng chí: Trần Quang Bình, Phạm Xuân Danh làm Phó Bí thư.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần VII (1997 – 2002)

Họp từ ngày 28 đến 30/10/1997 tại Nha Trang. Đại hội đã triệu tập 264 đại biểu thay mặt cho 22.000 ĐVTN toàn tỉnh về dự.

Đại hội vinh dự đón tiếp 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tím và Hồ Thị Lành, Anh hùng Lực lượng vũ trang Bo Bo Tới, Anh hùng Lao động Phan Văn Diêm. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Lưu Hải - Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Tự - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội vinh dự đón tiếp 05 đoàn đại biểu các Tỉnh đoàn bạn: Thái Nguyên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Định đến dự và chúc mừng đại hội.

Sau khi tổng kết, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ đã qua, Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ VII (1997 - 2002) với 02 nội dung công tác lớn và 05 chương trình hành động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 02 phong trào lớn của Đoàn là: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố tổ chức xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn - Hội - Đội vững mạnh.

Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh trong giai đoạn mới là: “Thanh niên Khánh Hòa xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 31 đồng chí, đồng chí Phan Thông được bầu lại làm Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Trần Ngọc Thanh làm Phó Bí thư.

Tại kỳ họp thứ 3 (ngày 3/7/1998), Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa VII đã bầu đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Ủy viên Thường vụ, Bí thư Huyện đoàn Ninh Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Đến 20/7/2000, đồng chí Phan Thông - Bí thư Tỉnh đoàn được Tỉnh ủy điều đi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân được cử làm Quyền Bí thư Tỉnh đoàn.

Ngày 28/02/2001, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 9 khóa VII đã bầu đồng chí Nguyễn Tấn Tuân làm Bí thư Tỉnh đoàn.     

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần VIII (2002 – 2007)

Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần VIII họp trong ba ngày 30, 31/10 và 01/11/2002 tại Nha Trang. Đại hội đã triệu tập 292 đại biểu thay mặt cho hơn 04 vạn đoàn viên và hơn 30 vạn thanh niên toàn tỉnh về dự.

Đại hội vinh dự đón tiếp Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chút.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn Tám - Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Mau - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Chi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội vinh dự đón tiếp các đoàn đại biểu Tỉnh đoàn bạn: Phú Yên, Thái Nguyên, Ninh Thuận, Bình Định, Lâm Đồng và hơn 150 đại biểu là khách mời trong tỉnh đến dự và chúc mừng đại hội.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong suốt 05 năm cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ tỉnh nhà trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ VIII (2002 - 2007) với 7 nội dung công tác trọng tâm.

Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua học tập và lao động sản xuất, xung kích, tình nguyện vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của tuổi trẻ”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 33 đồng chí (trong đó Ban Thường vụ 11 đồng chí), đồng chí Trần Ngọc Thanh được bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Mạnh Dũng và đồng chí Lê Trung Hưng làm Phó Bí thư .

Tháng 9/2005 đồng chí Trần Ngọc Thanh được Tỉnh ủy điều đi nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 14/9/2005 tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 8 khóa VIII đã bầu đồng chí Trần Mạnh Dũng làm Bí thư, bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga làm Phó Bí thư.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần IX (2007 – 2012)

Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần IX diễn ra trong 3 ngày 17,18 và 19/10/2007 tại Nha Trang với sự có mặt của 249 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 60.000 đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh về tham dự.

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Mai Trực - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội đã nhất trí cao với nội dung báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên lần thứ VIII, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2007 – 2012. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên tập trung triển khai 2 phong trào lớn của Đoàn là “05 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “04 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khánh Hòa đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội đã bầu ra 35 đồng chí đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực và phẩm chất đạo đức vào Ban Chấp hành mới (trong đó Ban Thường vụ 11 đồng chí), đồng chí Trần Mạnh Dũng được bầu làm Bí thư, đồng chí Lê Trung Hưng và đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga làm Phó Bí thư.

Tháng 4/2010 đồng chí Trần Mạnh Dũng được Tỉnh ủy điều động đi nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 15/4/2010 tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 8 khóa IX đã bầu đồng chí Hồ Văn Mừng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh làm Bí thư Tỉnh đoàn.

Ngày 15/7/2011 đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga được Tỉnh ủy điều đi nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 15/10/2011 đồng chí Lê Trung Hưng được Tỉnh ủy điều đi nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 26/10/2011, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 14 khóa IX đã bầu 02 đồng chí Nguyễn Trọng Trung, Nguyễn Văn Nhuận làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 1. Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần X (2012 – 2017)

          Đại hội diễn ra trong hai ngày 13 và 14/9/2012 với sự tham dự của 299 đại biểu đại diện cho hơn 70.000 ĐVTN trong tỉnh. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Hà – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Đại hội còn vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Đoàn các thời kỳ và đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Ăttapư (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Hatsanay Sibunluong – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ăttapư làm trưởng đoàn.

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Quang biểu dương những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo tại Đại hội lần này, các đại biểu phải thật sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều nhiều ý kiến để xác định đúng đắn nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới cho phù hợp với điều kiện thực tế. Phải chủ động, tăng cường tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đoàn Thanh niên phải thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng có tổ chức, có kế hoạch cụ thể, khoa học; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Đồng chí Nguyễn Thị Hà cũng nhấn mạnh, cần xác định rõ những nội dung, giải pháp cụ thể của phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” trong từng đối tượng thanh niên, phù hợp và gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Cần phát huy vai trò xung kích thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 13%/năm, đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X gồm 41 đồng chí. Phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Mừng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Trọng Trung và đồng chí Nguyễn Văn Nhuận được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Tháng 8/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển và chỉ định đồng chí Hồ Văn Mừng về giữ chức Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Võ Hoàn Hải - Phó trưởng Phòng Tổng hợp (Văn phòng Tỉnh ủy) được giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn.

Tháng 11/2015, đồng chí Võ Hoàn Hải được Tỉnh ủy luân chuyển về công tác tại huyện Vạn Ninh, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Ngày 08/12/2015, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 khóa X, bầu đồng chí Nguyễn Văn Nhuận - Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, bầu đồng chí Huỳnh Phương Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Ngày 03/01/2017, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 khóa X, bầu đồng chí Trương Tấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn. 

Ngày 22/3/2017, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 khóa X, bầu đồng chí Bùi Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn kiêm Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh giữ chức vụ  Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2012 - 2017
 2. Công tác giáo dục

Phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đặt ra, tích cực triển khai thực hiện theo hướng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục. Trong đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn và đã được triển khai thường xuyên, liên tục, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động sáng tạo, nghiên cứu tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, nhất là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức pháp luật. việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đã thực sự làm tăng hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn trong nhiệm kỳ qua, hình ảnh của tổ chức Đoàn trong ĐVTN và xã hội ngày càng được nâng lên.

 1. Về phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

Đoàn đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện 42 công trình thanh niên cấp tỉnh, 300 công trình thanh niên cấp huyện và hơn 20.000 phần việc thanh niên với tổng kinh phí thực hiện gần 30 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là việc triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới” và thực hiện các “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè”, “Chiến dịch Mùa hè xanh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu tình nguyện”… Đặc biệt, tuổi trẻ Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa hướng về biển, đảo, Trường Sa thân yêu thể hiện tinh thần xung kích bảo vệ Tổ quốc như: thực hiện công trình thanh niên 3.000 lá cờ Tổ quốc mỗi năm cho Trường Sa, vận động gây “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” được gần 1,5 tỷ đồng. Từ năm 2012, Tỉnh đoàn chọn ngày 29/4 hàng năm làm Ngày hội “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương” với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như: Thực hiện công trình thanh niên 100.000 chữ ký thể hiện quyết tâm xây dựng và bảo vệ Trường Sa; vẽ tranh tập thể chủ đề “Yêu lắm Trường Sa”; đồng diễn múa hát tập thể chủ đề “Đoàn kết vì Trường Sa”; tuyên truyền về biển, đảo, Trường Sa; giao lưu và tặng quà cán bộ chiến sĩ Trường Sa; trao học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Khánh Hòa” cho học sinh là con gia đình ngư dân; trao tặng dầu, giỏ thuốc y tế, cờ Tổ quốc, áo phao cho tàu ngư dân và ngư dân trẻ; khám bệnh phát thuốc cho bà con nhân dân khu vực biển đảo; tặng quà tri ân các gia đình chiến sĩ đã hy sinh tại Đảo Gạc Ma; thực hiện các công trình thanh niên vì Trường Sa thân yêu như: “3.000 lá cờ Tổ quốc mỗi năm” cho Trường Sa, “Một hàng cây - Triệu tấm lòng”, “Trường Sa xanh”... Trong nhiệm kỳ, có 12 thanh niên nông thôn được vinh danh giải thưởng “Lương Định Của” cấp Trung ương về gương điển hình, tiêu biểu làm kinh tế nông nghiệp cùng nhiều giải thưởng khác.

 1. Về phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”

Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức 100 buổi tư vấn hướng nghiệp, nghề nghiệp việc làm cho hơn 18.750 đoàn viên, học sinh, sinh viên và 195 ngày hội “Tư vấn mùa thi”, “Tư vấn hướng nghiệp” cho hơn 78.000 học sinh cuối khóa trung học phổ thông. Ngoài ra, phối hợp tổ chức 40 buổi tư vấn và giới thiệu việc làm cho hơn 500 thanh niên là bộ đội xuất ngũ, 3 lớp khởi sự doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh và nông nghiệp cho hơn 3.000 ĐVTN; phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh mở 100 phiên giới thiệu việc làm trực tuyến và tuyển dụng hơn 25.000 lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Khánh Hòa khảo sát và hướng dẫn cho ĐVTN lập các chương trình dự án để vay vốn với 172 tổ và có 6.539 hộ gia đình thanh niên được vay vốn với số tiền hơn 108 tỷ đồng.

Ngoài ra, các hoạt động của thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ được đẩy mạnh với những phong trào thiết thực mang lại hiệu quả cao, tiêu biểu như cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trong các trường đại học, cao đẳng, “Ba rèn luyện” trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến đã bước đầu được quan tâm thông qua việc triển khai mô hình câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; các chương trình giáo dục sức khỏe, phòng chống ma túy, mại dâm và các bệnh xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên.

 1. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

Công tác xây dựng Đội đã được duy trì và phát triển thông qua việc triển khai công tác năm học, triển khai chương trình “Rèn luyện phụ trách đội”, chương trình “Rèn luyện đội viên”... Công tác phối hợp giữa Hội đồng Đội các cấp với ngành giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể khác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tạo cơ chế, nguồn lực chăm sóc và giáo dục thiếu nhi tỉnh nhà. Phương thức giáo dục thiếu nhi từng bước được đổi mới và bước đầu mang lại hiệu quả, thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống và chương trình hoạt động Đội theo từng chủ đề mỗi năm học. Cuộc vận động “Thiếu nhi Khánh Hòa thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” được đẩy mạnh; chất lượng của phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ” được nâng lên rõ rệt.

Nhiệm kỳ qua, các liên đội đã tổ chức các hoạt động gây quỹ “Vì bạn nghèo” được hơn 2,9 tỷ đồng giúp đỡ cho hơn 17.500 bạn có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng được hơn 1.000 câu lạc bộ giúp nhau học tập. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã được các em đội viên hưởng ứng mạnh mẽ, kết quả thu được gần 370 triệu đồng. Phong trào “Nghìn việc tốt” được các em tích cực hưởng ứng tham gia với hơn 4.400 việc tốt được công nhận.

 1. Công tác quốc tế thanh niên

Nhiệm kỳ qua đánh giá sự chuyển biến của công tác quốc tế thanh niên với nhiều hoạt động giao lưu với các nước bạn trong khu vực. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện chương trình hợp tác quốc tế với Tỉnh đoàn Ăttapư (Lào) với nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ đã được triển khai như: Tỉnh đoàn tổ chức khám bệnh phát thuốc tặng quà cho hơn 5.000 lượt người dân, tặng các thiết bị y tế và thuốc men cho bệnh viện tỉnh Attapư; tặng bàn điều trị răng, 30 máy đo huyết áp điện tử, 3 bộ máy vi tính, 1.000 cơ số thuốc… tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Tỉnh đoàn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội trại thanh niên quốc tế ASEAN+1 với sự tham gia góp mặt của hơn 300 trại sinh là ĐVTN tỉnh Khánh Hòa đại diện cho thanh niên Việt Nam và ĐVTN nước bạn Lào, Campuchia đang theo học tại các trường đại học, quân đội trên địa bàn tỉnh, các hội viên thuộc Hội hữu nghị Việt – Pháp (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa). Bên cạnh đó, hàng năm Tỉnh đoàn đều cử cán bộ tham gia các chương trình hợp tác thanh niên quốc tế như: chương trình chính trị gia trẻ, lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản; chương trình giao lưu thanh niên Việt - Trung…

 1. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân

Nhiệm kỳ qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung thực hiện một số giải pháp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên. Công tác phát triển đoàn viên, nhất là phát triển “Lớp đoàn viên 26/3” hàng năm, “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng”; triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017 với nội dung theo từng đối tượng, phát huy yếu tố tự rèn luyện của đoàn viên trong thời kỳ mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/05/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trong 05 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức kết nạp và phát thẻ cho gần 79.500 đoàn viên mới, vượt chỉ tiêu Đại hội X đề ra (mỗi năm kết nạp 12.000 - 15.000 đoàn viên mới). Tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên hiện nay đạt trên 70%. Công tác vận động, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, đoàn kết tập hợp thanh niên có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 55 chi đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Các cấp bộ Đoàn đã không ngừng đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN thông qua quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng; các quy định, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn tích cực tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tổ chức 1.905 cuộc đối thoại thu hút 67.750 ĐVTN tham gia. Các cấp bộ đoàn tăng cường tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho ĐVTN; tham gia góp ý các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”… Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu hơn 16.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét và đã có 3.876 đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, tăng 22,7% so với nhiệm kỳ X.

* Đánh giá chung

Nhiệm kỳ qua, với những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ X đã thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Hoạt động của Đoàn được ĐVTN đón nhận, cấp ủy đảng, chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao, nhân dân tin tưởng. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ, Tỉnh đoàn vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ là “Đơn vị xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước” năm 2012; được UBND tỉnh tặng bằng khen về các thành tích: “Đơn vị xuất sắc toàn diện khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể” năm 2013, phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 – 2015), phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015, “Là nhân tố mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa năm 2017”. Tỉnh đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” các năm 2013, 2014, 2015, đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” năm 2012 và năm 2016. Trong nhiệm kỳ, có 334 tập thể và 467 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng bằng khen; 2 cá nhân được nhận huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn; 16 tập thể và 15 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. Ngoài ra, còn có nhiều tập thể và cá nhân nhận khen thưởng của các sở, ngành.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI TỈNH NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 1. Mục tiêu:

Phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 được xác định dự kiến là: Góp phần xây dựng lớp thanh niên có tư tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, trọng đạo lý làm người, yêu chuộng hòa bình và công lý. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa; thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách.

Khẩu hiệu hành động:

Tuổi trẻ Khánh Hòa Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết – Sáng tạo”.

 1. Nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022:

Thực hiện mục tiêu trên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2017 tập trung vào các giải pháp:

2.1. Công tác giáo dục:

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 13-CTr/TĐTN-BTG ngày 06/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện lề lối, tác phong của cán bộ Đoàn, Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Tăng cường chuyển tải nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục pháp luật. Tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng quê hương Khánh Hòa; giáo dục lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn thông qua các đợt sinh hoạt chính trị trong ĐVTN gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của quê hương đất nước.

Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò, chất lượng của đội ngũ cốt cán, lực lượng nòng cốt chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn trong nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn cho thanh thiếu nhi.

2.2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành với thanh niên

Đại hội XI dự kiến triển khai 3 phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

- Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Tiếp tục triển khai sâu rộng, phát triển quy mô, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính sáng tạo, tính thiết thực hiệu quả và tính bền vững, làm nổi bật hoạt động tình nguyện. Triển khai có hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ Khánh Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội.

- Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Phát huy thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong đời sống sinh hoạt…

- Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Tiếp tục phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh; xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

- Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập

Xây dựng tinh thần hiếu học, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học; hỗ trợ triển khai và tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” . Tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Tổ chức các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

 • Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. Truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp thành công. Tham mưu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế.

- Chương trình “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên. Nhân rộng các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng xã hội cho thanh niên. Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tổ chức các hoạt động góp phần hình thành văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi.

2.3. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Triển khai đồng bộ, toàn diện, nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, dành những điều kiện thuận lợi nhất về con người, cơ sở vật chất, phát huy tối đa vai trò của ĐVTN trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động Đội cả trong nhà trường và trên địa bàn dân cư, triển khai có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Khánh Hòa thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, giáo dục thiếu nhi phát triển toàn diện, chú trọng các giải pháp chăm lo cho thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi là con em công nhân tại các khu công nghiệp, chế xuất, thiếu nhi dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo.

2.4. Công tác quốc tế thanh niên

Bồi đắp mối quan hệ giữa Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các Tỉnh đoàn Ăttapư, Chămpasắc (Nước CHDCND Lào), đồng thời phát triển quan hệ với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, trong khu vực ASEAN, châu Á - Thái Bình Dương. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân nhằm quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa trong bạn bè quốc tế và thu hút nguồn hỗ trợ, đầu tư của nước ngoài cho tỉnh. Nâng cao năng lực cán bộ, ĐVTN trong hội nhập quốc tế; đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đoàn. Tranh thủ mọi sự hỗ trợ để Tỉnh đoàn có thể đăng cai tổ chức các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế và đón Tàu Thanh niên Đông Nam Á tại thành phố biển Nha Trang.

2.5. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với các yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trung thực trách nhiệm, vai trò thủ lĩnh trong tập thể thanh niên của cán bộ đoàn các cấp. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ Đoàn. Thực hiện hiệu quả Đề án ‘‘Luân chuyên đào tạo cán bộ đoàn giai đoạn 2017 - 2022’’; triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2027.

Quan tâm công tác phát triển đoàn viên trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới. Tiếp tục sắp xếp mô hình, cơ cấu tổ chức Đoàn phù hợp, linh hoạt với điều kiện hoạt động, gắn với địa bàn, chú trọng mô hình tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, khu vực có đông thanh niên công nhân và lao động tự do. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở; xây dựng chi đoàn mạnh và đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi đoàn; nâng cao chất lượng cơ sở đoàn địa bàn dân cư; củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

2.6.  Đoàn tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị “Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xấy dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đón Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

***

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của Đoàn và tuổi trẻ Khánh Hòa. Đại hội phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên. Thông qua Đại hội, tuổi trẻ Khánh Hòa nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, là dịp để các cấp lãnh đạo và toàn xã hội thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm lo đối với công tác thanh niên.

Nhiệm kỳ mới của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa (2017 - 2022) sẽ mở ra với những vận hội, thời cơ cũng như thách thức mới đang ở phía trước, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn, cán bộ, ĐVTN và tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu vượt qua với tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để ngày càng xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa./.

Bài viết liên quan

 

                Văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Thái Bình Dương.                                                              

                Tầng 4, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà

                Email: hoisv                                                                                                                                                        SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

                Chịu trách nhiệm website: Đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt - Chủ tịch Hội Sinh viên trường.                                                          "NĂNG ĐỘNG - TỰ TIN - SÁNG TẠO"

                Fone: 0165 993 0295