Gương mặt tiêu biểu

NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN

 

 

DƯƠNG THỊ

HỒNG NINH

 Sinh viên tiêu biểu: DƯƠNG THỊ HỒNG NINH

   Sinh ngày: 28/06/1994

   Quê quán: Bắc Giang

   Chi hội: 13KT1D (Đại học Kế toán khóa 5)

   Đạt thành tích tiêu biểu: Thủ lỉnh sinh viên cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

   Là sinh viên đi tiên phong trong các hoạt động phong trào Hội Sinh viên; Tập hợp vận động sinh viên thực hiện tốt Điều lệ Hội, Nội quy trường lớp; Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao trong công việc; đạt kết qủa cao trong học tập; Là đội trưởng đội tình nguyện Mùa hè xanh 2016.


ĐẶNG THỊ

MỸ LINH

   

   Sinh viên tiêu biểu: ĐẶNG THỊ MỸ LINH

   Sinh ngày: 09/09/1994   - Quê quán: Phú Yên

   Chi hội: 15DQTKD1 (Đại học Quản trị Kinh doanh khóa 7)

   Đạt thành tích tiêu biểu:

    - Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

    - Danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2016 (Trong cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc)

    - Bằng khen Hội Sinh viên tỉnh Khánh Hòa về tham gia xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên 

    - Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016

   Là sinh viên tham gia năng nỗ các hoạt động phong trào Hội sinh viên cấp trường và cấp tỉnh; nhiệt tình tham gia và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, phong trào trong và ngoài nhà trường; đạt nhiều thành tích cao trong học tập. 

 

     NGUYỄN TỐNG

HÙNG PHONG

  Sinh viên tiêu biểu: NGUYỄN TỐNG HÙNG PHONG

  Sinh ngày: 17/04/1994

  Quê quán: Khánh Hòa

  Chi hội: 15DQTKD2 (Đại học Quản trị Kinh doanh khóa 7)

  Đạt thành tích tiêu biểu: 

    - Danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

    - Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016

  Là sinh viên nhanh nhẹn trong các hoạt động phong trào; Thủ lĩnh sinh viên trong các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

 

HOÀNG ANH DŨNG

  Sinh viên tiêu biểu: HOÀNG ANH DŨNG

  Sinh ngày:

  Quê quán:

  Chi hội: 6KT (Đại học Kế toán khóa 6)

  Đạt thành tích tiêu biểu: Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

  Là sinh viên phụ trách triển khai trong các hoạt động phong trào Hội Sinh viên; Nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động.

 

 

   PHẠM THỊ HẬU

   Sinh viên tiêu biểu: Phạm Thị Hậu

   Chi hội: 15DQTKD1

   Đạt thành tích tiêu biểu:

   - Tham gia tốt các hoạt động phong trào Đoàn - Hội

   - Đội phó Đội Sinh viên Tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2017

   - Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ POU

   - Được đề nghị tặng Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn     thành xuất sắc trong công tác tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2017

   - Là sinh viên tham gia năng nỗ các hoạt động phong trào Hội sinh viên cấp trường và cấp tỉnh; nhiệt tình tham gia và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, phong trào trong và ngoài nhà trường; đạt nhiều thành tích cao trong học tập. 

 

      NGUYỄN THỊ

        NHƯ HẢO

   Sinh viên tiêu biểu: Nguyễn Thị Như Hảo

   Chi hội: 15DQTKD1

   Đạt thành tích tiêu biểu:

   - Tham gia tốt các hoạt động phong trào Đoàn - Hội

   - Đội phó Đội Sinh viên Tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2017

   - Thành viên Ban truyền thông Đoàn trường

   - Được đề nghị tặng Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn thành xuất sắc trong công tác tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2017

   - Là sinh viên tham gia năng nỗ các hoạt động phong trào Hội sinh viên cấp trường và cấp tỉnh; nhiệt tình tham gia và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, phong trào trong và ngoài nhà trường; đạt nhiều thành tích cao trong học tập. 

 

 

 
 
 

                Văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Thái Bình Dương.                                                              

                Tầng 4, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà

                Email: hoisv                                                                                                                                                        SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

                Chịu trách nhiệm website: Đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt - Chủ tịch Hội Sinh viên trường.                                                          "NĂNG ĐỘNG - TỰ TIN - SÁNG TẠO"

                Fone: 0165 993 0295