Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, chỉ đạo và điều hành các công tác: hoạt động đào tạo, công tác sinh viên, tuyển sinh, thư viện; tham gia xây dựng một số công tác liên quan đến chiến lược phát triển của Trường, xây dựng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất Nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị để triển khai hiệu quả công tác đào tạo và quản lý sinh viên, hỗ trợ người học hoàn thành tốt khóa học, sinh viên ra trường sẽ được hạnh phúc nhận, trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp có khả năng thích ứng, năng động trong cộng đồng xã hội, thế giới việc làm và hòa nhập với môi trường quốc tế.

 
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN BIẾT
(0258) 3727149 - 3727182

Kế hoạch học tập: Lê Trung Nghĩa (0258 3727182)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt ĐỒNG HỒ Sáng 7:30-11:30; Chiều 13:30-17:00

Kết quả học tập: Nguyễn Thị Thảo (0258 3727182)

Lịch học: Huỳnh Hoàng Anh (0258 3727149)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt home

Phòng G08 – 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác sinh viên: Lê Thị Lan Hương (0258 3727149)