Ban Giám hiệu

POU tự hào được dìu dắt bởi Ban Giám Hiệu dày dặn kinh nghiệm và sẵn sàng đổi mới nhằm tạo nên môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên.

 

 

 

NGND. PGS. TS Quách Đình Liên

 

Thành viên Hội đồng Quản trị

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương

 

 

PGS.TS Quách Đình Liên là người đã có những đóng góp lớn lao cho miền đất Khánh Hòa trong việc kết nối các thế hệ Việt Kiều với quê hương, kết nối các giáo sư lão làng với thế hệ giảng viên trẻ. Giờ đây, ông là người kết nối vĩ đại của POU, người có thể kết nối môi trường học thuật với môi trường thực hành, kết nối lợi ích doanh nghiệp với mô hình giáo dục để phát triển POU trở thành một trường đại học phi lợi nhuận xuất sắc.

 
              

 

TS. Phạm Văn Hải

 

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Phó Hiệu trưởng thường trực

Từng là một doanh nhân thành đạt đồng thời là một diễn giả tạo động lực, phát triển kỹ năng và khởi nghiệp thường xuyên tại các trường đại học, TS. Phạm Văn Hải có khả năng truyền ngọn lửa đam mê và khao khát học hỏi cho các sinh viên đã từng được tiếp xúc với ông. Với cương vị Phó Hiệu trưởng Thầy Phạm Văn Hải đang tổ chức và góp  phần xây dựng những chương trình đào tạo nhà trường nhằm đáp ứng tốt nhất với nhu cầu của doanh nghiệp, và cung cấp cho sinh viên những kỹ năng tốt nhất đáp ứng cho môi trường hội nhập ngày nay.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ĐỐI TÁC

...