Liên thông điều dưỡng

 Căn cứ Thông báo số 36/TB-DYD của Trường Đại học Yersin Đà Lạt  về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng.

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo tuyển sinh liên thông hệ Vừa học vừa làm từ Cao đẳng lên Đại học ngành điều dưỡng (học tại 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa).

Chi tiết liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương

Số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058 656 55 77;   058 656 55 99;   0983 375 456

 
 
 

ĐỐI TÁC

...