Thông báo bố trí giảng viên nhân viên làm việc tại nhà tránh dịch bệnh Covid-19

Thông báo số: 44/TB-ĐHTBD về việc bố trí giảng viên nhân viên làm việc tại nhà tránh dịch Covid-19   Xem tại đây

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

 

 ĐỐI TÁC