Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018

   HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 

 

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2018

                                                 THỂ LỆ

          Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018”

                               (Ban hành kèm theo Kế hoạch số       -KH/ TWHSV ngày 8 tháng 3 năm 2018)

 

 1. ĐỐI TƯỢNG

          Là Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội hoặc tương đương trở lên đang học tại các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc và tại các nước có tổ chức Hội trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

 1. II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
 2. Đăng ký tham gia:

- Cán bộ Hội Sinh viên sử dụng thiết bị di động (hệ điều hành Android, IOS) đăng ký kiểm tra năng lực và dự thi trực tuyến trên website www.thulinhsinhvien.hoisinhvien.com.vn

- Khi đăng ký, cán bộ Hội chú ý đăng ký đủ thông tin kiểm tra năng lực và tham dự Hội thi Thủ lĩnh sinh viên. Chỉ những cán bộ Hội đăng ký tham dự Hội thi Thủ lĩnh sinh viên mới đủ điều kiện sử dụng kết quả kiểm tra năng lực xét dự vòng thi cấp tỉnh.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 15/3/2018 đến hết ngày 24/3/2018.

 1. 2. Vòng loại, kiểm tra năng lực cán bộ Hội Sinh viên

2.1 Thời gian: Ngày 31/3/2018 (Thứ bảy).

2.2 Địa điểm: Tại các tỉnh, thành phố, Đại học Huế và các trường trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có thí sinh tham gia dự thi.

2.3 Nội dung: Kiến thức chung về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; truyền thống sinh viên Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

2.4 Hình thức thi: Trắc nghiệm trực tuyến thông qua thiết bị di động. Mỗi cán bộ Hội tham gia trả lời 100 câu hỏi trong thời gian 30 phút. Tổng số điểm cho phần thi là 100 điểm. Tổng điểm số và thời gian được ghi nhận là thành tích xếp hạng của thí sinh.

 • Những quy định chung
 • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc; mỗi tài khoản được dự thi 01 lần duy nhất.
 • Nghiêm cấm việc mời người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi và đề nghị tổ chức Hội cấp trên có hình thức xử lý.
 • Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung thời gian mà Ban tổ chức quy định.

- Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.

 1. Vòng thi cấp tỉnh:

- Kết thúc vòng loại, các thí sinh đã đăng ký dự thi, đạt từ 70 điểm trở lên đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp tỉnh.

- Thời gian: Từ 15/4/2018 đến ngày 22/4/2018.

- Nội dung và hình thức thi:

+ Phần 1: Kiểm tra kiến thức và xây dựng kế hoạch: Thí sinh trả lời trắc nghiệm trực tuyến qua thiết bị di động 100 câu hỏi trong thời gian 30 phút. Thí sinh xây dựng kế hoạch truyền thông hoặc triển khai một hoạt động cụ thể tại cấp bộ Hội nơi mình đang công tác, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam và gửi về Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố (đối với Hội Sinh viên các trường trực thuộc gửi về Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam). Ban Giám khảo cấp tỉnh, thành phố chấm điểm kế hoạch dự thi, điểm số tối đa là 100 điểm (đối với các trường trực thuộc Ban Giám khảo do Trung ương Hội thành lập). Kết thúc phần 1, 10 thí sinh có điểm số cao nhất mỗi tỉnh, thành phố sẽ tham gia phần 2.

+ Phần 2: Bảo vệ kế hoạch: Thí sinh có tối đa 10 phút trình bày trước Ban giám khảo về kế hoạch đã chuẩn bị. Sau phần trình bày của thí sinh, Ban giám khảo có thể đặt từ 02 - 03 câu hỏi để làm rõ nội dung. Ban giám khảo do Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp tỉnh thành lập, số lượng từ 03 - 05 người, đồng chí Thường trực Ban thư ký Hội Sinh viên cấp tỉnh làm Trưởng ban giám khảo. Hội đồng giám khảo chấm thi cụm trực thuộc do Ban tổ chức Hội thi cấp Trung ương thành lập. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm. Ban giám khảo đánh giá trên các tiêu chí: khả thi (30 điểm), sáng tạo (40 điểm), thể hiện văn bản (10 điểm), trình bày và trả lời câu hỏi (20 điểm). Điểm của thí sinh là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo.

Kết thúc thi cấp tỉnh, Hội Sinh viên TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh chọn 02 thí sinh/ đơn vị; 25 Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố chọn 01 thí sinh/ đơn vị; Đại học Huế và Hội Sinh viên các trường trực thuộc Trung ương, Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài chọn 03 thí sinh tham gia Chung kết toàn quốc. Các địa phương, trường hỗ trợ chi phí đi lại cho thí sinh. Ban tổ chức Hội thi chuẩn bị các điều kiện ăn, nghỉ, di chuyển của thí sinh trong quá trình dự thi vòng chung kết toàn quốc.

 1. 4. Chung kết toàn quốc

4.1 Thời gian: Ngày 04, 05, 06/5/2018 (Chủ nhật)

4.2 Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

 4.3 Nội dung

- Kiến thức: Kiến thức chung về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; truyền thống sinh viên Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

- Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ năng: tổ chức các hoạt động tập thể, kỹ năng xử lý các tình huống trong hoạt động Hội, kỹ năng thu hút tập hợp sinh viên và các kỹ năng khác như giao tiếp, thuyết trình, hoạt động nhóm…

 4.4 Hình thức thi: gồm 03 phần thi

4.4.1. Thủ lĩnh sáng tạo: 32 Thí sinh hoàn thiện kế hoạch của vòng thi cấp tỉnh. Thí sinh có 10 phút trình bày trước Hội đồng giám khảo về kế hoạch đã chuẩn bị. Sau phần trình bày của thí sinh, Hội đồng giám khảo có thể đặt từ 02 - 03 câu hỏi để làm rõ nội dung. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm. Ban giám khảo đánh giá trên các tiêu chí: khả thi (30 điểm), sáng tạo (40 điểm), thể hiện văn bản (10 điểm), trình bày và trả lời câu hỏi (20 điểm). Điểm của thí sinh là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo.

Kết thúc phần thi này, Hội dồng giám khảo lựa chọn ra 03 - 05 kế hoạch để hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện sau khi kết thúc Hội thi. Kinh phí hỗ trợ 01 kế hoạch tối đa 50.000.000 đồng.

4.4.2. Hành trình trải nghiệm: 32 thí sinh tham gia một hành trình dạng trò chơi lớn, thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết tình huống cụ thể, kỹ năng tiếp cận, vận động sinh viên, người dân. Tổng điểm của phần thi là 100 điểm.

4.4.3. Thi đối kháng sân khấu: gồm 04 phần thi

+ Thủ lĩnh trí tuệ: 32 thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm (trong đó có câu hỏi bằng Tiếng Anh) về kiến thức chung và những hiểu biết về công tác Hội và phong trào sinh viên. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra đáp án không có điểm. Điểm số tối đa nội dung này là 200 điểm. Kết quả của phần thi Thủ lĩnh sáng tạo và Hành trình trải nghiệm sẽ là điểm số bắt đầu của thí sinh trong vòng thi đối kháng sân khấu.

10 thí sinh có tổng điểm sau phần thi Thủ lĩnh trí tuệ cao nhất và thời gian thi ngắn nhất sẽ tham gia phần thi tiếp theo.

+ Thủ lĩnh phong trào: 10 thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi tự luận dựa vào thông tin gợi ý bằng cách nhập đáp án vào hệ thống phần mềm. Thông tin gợi ý có nội dung liên quan đến các phong trào, chương trình, hoạt động trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam. Mỗi thông tin có thời lượng nhất định. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây tính từ thời điểm thông tin xuất hiện trên màn hình. Mỗi câu trả lời đúng trong khoảng thời gian từ 00 giây đến 10 giây được 20 điểm, từ giây thứ 11 đến giây thứ 20 được 10 điểm, từ giây thứ 21 đến giây thứ 30 được 05 điểm. Trả lời sai hoặc không đưa ra được đáp án bị trừ 05 điểm. Điểm tối đa phần thi này là 200 điểm.

Kết thúc vòng thi 05 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ vào vòng thi tiếp theo. Trường hợp thí sinh có cùng số điểm sẽ phân định bằng câu hỏi phụ.

 + Thủ lĩnh tài năng: 05 thí sinh sẽ vận dụng các kỹ năng, kiến thức lần lượt xử lý các tình huống cụ thể trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Mỗi thí sinh xử lý 01 tình huống được thể hiện dưới dạng sân khấu hóa. Thời gian để xử lý tình huống cho mỗi thí sinh tối đa 05 phút. Điểm cho phần thi này là 100 điểm. Điểm của thí sinh là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo. 03 thí sinh có tổng điểm cao nhất qua các phần thi sẽ tham gia phần thi tiếp theo.

+ Thủ lĩnh tỏa sáng: 03 thí sinh trình giải pháp thực hiện 01 hoạt động cụ thể trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Mỗi thí sinh có tối đa 05 phút trình bày ý tưởng. Thời gian quá 15 giây trừ 05 điểm. Sau phần trình bày ý tưởng, thí sinh trả lời 02 - 03 câu hỏi từ khán giả hoặc Ban Giám khảo. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm. Thí sinh có điểm cao nhất là người giành chiến thắng. Trường hợp thí sinh có cùng số điểm sẽ phân định bằng câu hỏi phụ.

          III. GIẢI THƯỞNG:

 1. Giải cá nhân

- 01 giải nhất: 15.000.000đ + Bằng khen BCH Trung ương Hội SVVN

- 01 giải nhì: 10.000.000đ + Bằng khen BCH Trung ương Hội SVVN

- 01 giải ba: 5.000.000đ + Bằng khen BCH Trung ương Hội SVVN

- 02 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải + Bằng khen của BCH Trung ương Hội SVVN.

- Giấy chứng nhận tham gia Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” cho các thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc.

 1. Giải tập thể

- Thí sinh giành giải nhất sẽ đem về 50.000.000đ cho tổ chức Hội nơi thí sinh công tác chính để tổ chức hoạt động.

- 01 giải cho Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, 01 giải cho Hội Sinh viên trường trực thuộc có tỷ lệ cán bộ Hội tham gia đông nhất, kết quả tốt nhất trị giá: 5.000.000đ/ giải.

 1. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung trong các Thông báo của Hội thi cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.         

--------------

Bài viết liên quan

 

                Văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Thái Bình Dương.                                                              

                Tầng 4, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà

                Email: hoisv                                                                                                                                                        SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

                Chịu trách nhiệm website: Đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt - Chủ tịch Hội Sinh viên trường.                                                          "NĂNG ĐỘNG - TỰ TIN - SÁNG TẠO"

                Fone: 0165 993 0295