KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

ĐOÀN THANH NIÊN

Số:       KH/ĐHTBD-ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11- 2017

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017, Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch phát động thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng với những nội dung cụ thể sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
   • Tổ chức các hoạt động thiết thực của Đoàn để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, qua đó phát huy truyền thống tốt đẹp: “Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam và nhất là của các thế hệ sinh viên của trường Đại học Thái Bình Dương đối với thầy cô của mình
   • Tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi, giáo dục truyền thống, đạo đức, nhân cách cho Đoàn viên, sinh viên trong Trường
  2. Yêu cầu
   • Thu hút đông đảo Đoàn viên, sinh viên tham gia, đặc biệt là thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các thầy cô giảng viên đã và đang tham gia công tác, giảng dạy tại Trường
   • Thiết thực – tiết kiệm – hiệu quả
  3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
   • Tập thể: Các Chi Đoàn
   • Cá nhân: tất cả Đoàn viên, sinh viên đang theo học tại Trường, các CB – GV trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn, các CB – GV – NV trong Nhà trường
 • NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 


 

STT

Nội dung hoạt động

Đối tượng tham gia

Thời gian triển khai

Người chịu trách nhiệm chính

1

Nét bút tri ân

Sinh viên

01-13/11 nhận bài

13 – 15/11 đăng bài

13-16/11 chấm điểm

19/11 tổng kết

BCH Đoàn Trường

2

Hội thi văn nghệ

GV, CB-NV

Sinh viên

10/11 nhận đăng ký tiết mục

16/11 họp các nhóm đăng ký

19/11 chung kết, trao giải

BCH Đoàn trường phối hợp với Công Đoàn và phòng KH – TH tổ chức

Khoa phổ biến và tổng hợp tiết mục

3

Giải bóng chuyền

GV, CB-NV

Sinh viên

6/11 nhận danh sách đăng ký

11/11 khai mạc

11- 18/11 vòng loại

19/11 chung kết và trao giải

BCH Đoàn trường chịu trách nhiệm chính

Công Đoàn thành lập đội tham gia và hỗ trợ tổ chức

4

Báo tường

Sinh viên các Chi Đoàn

6/11 - 15/11 nhận bài

17/11 chấm giải

18/11 trưng bày

Chi Đoàn GV, CB-NV chịu trách nhiệm chính

Các Khoa phổ biến với sinh viên và tổng hợp tiết mục


 

Trên đây là kế hoạch chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các yêu cầu các cá nhân, Chi đoàn, tổ chức trong Nhà trường căn cứ nội dung kế hoạch chủ động phổ biến, chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH;

- Các Chi đoàn,

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Đoàn Thị Thu Thương

Bài viết liên quan