CUỘC THI VIẾT “Tìm hiểu nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa năm 2017

BCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số:  2228-CV/TĐTN-BTG

“V/v triển khai cuộc thi viết

“Tìm hiểu nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa năm 2017”

 

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Khánh Hòa, ngày 10  tháng 10 năm 2017

         

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; tạo hiệu ứng xã hội, kêu gọi sự chung tay góp sức của mọi tầng lớp nhân dân trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

  1. Đối tượng dự thi

Là đoàn viên thanh niên thuộc các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

  1. Nội dung, hình thức

- Nội dung: Cuộc thi xoay quanh các nội dung: Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, các biện pháp thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Hình thức: Thí sinh trả lời câu hỏi theo bộ câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra (gửi kèm theo). Khuyến khích các bài viết có hình ảnh minh họa (viết tay hoặc đánh máy một mặt trên giấy A4). Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một bài dự thi.

  1. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017.
  2. Thời gian, địa điểm nhận bài thi:

- Hạn nhận bài thi từ ngày 01 đến hết ngày 31/10/2017.

- Thí sinh tham gia nộp bài thi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (số 06 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, điện thoại: 0258.3825218).

  1. Cơ cấu giải thưởng

- Giải tập thể dành cho tập thể, đơn vị có nhiều bài dự thi cá nhân chất lượng cao nhất: 01 giải bao gồm tiển thưởng 5 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

         

- Giải cá nhân:

          + 01 giải nhất: gồm tiền thưởng 3 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

          + 02 giải nhì: mỗi giải gồm tiền thưởng 2 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

          + 07 giải ba: mỗi giải gồm tiền thưởng 1 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

          + 10 giải khuyến khích: mỗi giải gồm tiền thưởng 500 ngàn đồng và giấy chứng nhận cùa Ban Tổ chức cuộc thi.

  1. Một số quy định chung

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp khi tác giả gửi bài thi qua đường bưu điện bị hư hỏng, thất lạc hoặc gửi trễ hơn so với thời gian quy định.

- Đối với các bài thi đoạt giải, Ban Tổ chức có toàn quyền trong việc sử dụng in ấn, triển lãm, thông tin tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bản quyền vẫn thuộc về tác giả.

- Bài dự thi không tuân thủ đúng thể lệ của cuộc thi sẽ bị loại, Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi đã gửi.

- Trong mọi trường hợp phát sinh, Ban Tổ chức có toàn quyền quyết định về các nội dung liên quan đến cuộc thi.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai cuộc thi đến các cơ sở đoàn trực thuộc; động viên, đôn đốc cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, đảm bảo mỗi đơn vị chi đoàn có ít nhất 01 bài dự thi; tổng hợp bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đúng thời gian quy định.

(Gửi kèm Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban TGTWĐ, BTGTU (báo cáo);

- Lưu VT, BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

    Huỳnh Phương Minh

 

Bài viết liên quan