Trường Đại học Thái Bình Dương hỗ trợ 50% học phí suốt khóa học cho sinh viên thuộc 85 huyện nghèo nhập học năm 2018

     Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng chính phủ Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2010;
     Nhằm hỗ trợ, khuyến khích sinh viên các huyện nghèo có điều kiện học đại học chính quy, Trường Đại học Thái Bình Dương quyết định hỗ trợ 50% học phí trong suốt khóa học ở tấ cả các ngành, chuyên ngành (trừ chuyên ngành Du lịch - Khách sạn quốc tế).
     1. Điều kiện được hỗ trợ 50% học phí đối với sinh viên nhập học năm 2018: 
    Sinh viên có hộ khẩu thường trú và học THPT tại 1 trong 85 huyện nghèo (xem danh sách bên dưới).
     2. Danh sách 85 huyện nghèo
 
STT Huyện Tỉnh   STT Huyện Tỉnh
01 Huyện Sơn Động Bắc Giang   44 Huyện Đam Rông Lâm Đồng
02 Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn   45 Huyện Bình Gia Lạng Sơn
03 Huyện Pác Nặm Bắc Kạn   46 Huyện Đình Lập Lạng Sơn
04 Huyện An Lão Bình Định   47 Huyện Văn Quan Lạng Sơn
05 Huyện Vân Canh Bình Định   48 Huyện Bắc Hà Lào Cai
06 Huyện Vĩnh Thạnh Bình Định   49 Huyện Mường Khương Lào Cai
07 Huyện Bảo Lạc Cao Bằng   50 Huyện Sa Pa Lào Cai
08 Huyện Bảo Lâm Cao Bằng   51 Huyện Si Ma Cai Lào Cai
09 Huyện Hạ Lang Cao Bằng   52 Huyện Quế Phong Nghệ An
10 Huyện Hà Quảng Cao Bằng   53 Huyện Quỳ Châu Nghệ An
11 Huyện Nguyên Bình Cao Bằng   54 Huyện Tương Dương Nghệ An
12 Huyện Quảng Uyên Cao Bằng   55 Hyện Kỳ Sơn Nghệ An
13 Huyện Thạch An Cao Bằng   56 Huyện Bác Ái Ninh Thuận
14 Huyện Thông Nông Cao Bằng   57 Huyện Minh Hóa Quảng Bình
15 Huyện Lắk Đắk Lắk   58 Huyện Bắc Trà My Quảng Nam
16 Huyện M'Đrắk Đắk Lắk   59 Huyện Đông Giang Quảng Nam
17 Huyện Đắk Glong Đắk Nông   60 Huyện Nam Giang Quảng Nam
18 Huyện Tuy Đức Đắk Nông   61 Huyện Nam Trà My Quảng Nam
19 Huyện Điện Biên Đông Điện Biên   62 Huyện Phước Sơn Quảng Nam
20 Huyện Mường Ảng Điện Biên   63 Huyện Tây Giang Quảng Nam
21 Huyện Mường Chà Điện Biên   64 Huyện Ba Tơ Quảng Ngãi
22 Huyện Mướng Nhé Điện Biên   65 Huyện Minh Long Quảng Ngãi
23 Huyện Nậm Pồ Điện Biên   66 Huyện Sơn Tây Quảng Ngãi
24 Huyện Tủa Chùa Điện Biên   67 Huyện Tây Trà Quảng Ngãi
25 Huyện Tuần Giáo Điện Biên   68 Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi
26 Huyện Kông Chro Gia Lai   69 Huyện Đa Krông Quảng Trị
27 Huyện Bắc Mê Hà Giang   70 Huyện Bắc Yên Sơn La
28 Huyện Đồng Văn Hà Giang   71 Huyện Mường La Sơn La
29 Huyện Hoàng Su Phì Hà Giang   72 Huyện Sốp Cộp Sơn La
30 Huyện Mèo Vạc Hà Giang   73 Huyện Vân Hồ Sơn La
31 Huyện Quảng Bạ Hà Giang   74 Huyện Bá Thước Thanh Hóa
32 Huyện Xí Mần Hà Giang   75 Huyện Lang Chánh Thanh Hóa
33 Huyện Yên Minh Hà Giang   76 Huyện Mường Lát Thanh Hóa
34 Huyện Đà Bắc Hòa Bình   77 Huyện Quan Hóa Thanh Hóa
35 Huyện Khánh Sơn Khánh Hòa   78 Huyện Quan Sơn Thanh Hóa
36 Huyện Khánh Vĩnh Khánh Hòa   79 Huyện Thường Xuân Thanh Hóa
37 Huyện Ia H'Drai Kon Tum   80 Huyện Tân Phú Đông Tiền Giang
38 Huyện Kon Plong Kon Tum   81 Huyện Trà Cú Trà Vinh
39 Huyện Tu Mơ Rông Kon Tum   82 Huyện Lâm Bình Tuyên Quang
40 Huyện Mường Tè Lai Châu   83 Huyện Na Hang Tuyên Quang
41 Huyện Nậm Nhùn Lai Châu   84 Huyện Mù Cang Chải Yên Bái
42 Huyện Phong Thổ Lai Châu   85 Huyện Trạm Tấu Yên Bái
43 Huyện Sìn Hồ Lai Châu        
 

Phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông

Bài viết liên quan