Mã ngành, Tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Thái Bình Dương

Trường Đại học Thái Bình Dương công bố mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển các ngành tuyển sinh năm 2019

Mã trường: TBD

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Tổ

hợp

môn xét

tuyển

1

Tổ

hợp

môn xét

tuyển

2

Tổ

hợp

môn xét

tuyển

3

Tổ

hợp

môn xét

tuyển

4

 
 

1

TBD

7340301

Kế toán

(Các chuyên ngành:  Kế toán - Kiểm toán; Kế toán Nhà hàng - Khách sạn)

A00

A04

A08

A09

 

2

TBD

7340201

Tài chính - Ngân hàng

(Các chuyên ngành: Ngân hàng thương mại; Tài chính doanh nghiệp)

A00

A04

A08

A09

 

3

TBD

7340101

Quản trị kinh doanh

(Các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị Marketing)

A00

A04

A08

A09

 

4

TBD

7480201

Công nghệ thông tin

(Các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Công nghệ  mạng máy tính)

A00

A04

A10

A11

 

5

TBD

7220201

Ngôn ngữ Anh

(Các chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh Thương mại và Du lịch)

D01

D14

D66

D84

 

6

TBD

7810101

Du lịch

(Các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch và lữ hành; Quản trị Khách sạn và nhà hàng; Du lịch – Khách sạn quốc tế)

C00

D01

D14

C20

 

7

TBD

7380101

Luật
(Các chuyên ngành: Luật học; Luật Kinh tế - Dân sự;)

C00

D01

C19

C20

 

8

TBD

7310608

Đông Phương học

(Các chuyên ngành: Hàn Quốc học; Trung Quốc học)

C00

D01

C19

C20

 

 

Trong đó:

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa;                               Tổ hợp D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;

Tổ hợp A04: Toán, Lý, Địa lý;                            Tổ hợp D14: Văn, Sử, Tiếng Anh;

Tổ hợp A07: Toán, Sử, Địa lý;                            Tổ hợp D66: Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

Tổ hợp A08: Toán, Sử, Giáo dục công dân;       Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

Tổ hợp A09: Toán, Địa, Giáo dục công dân;      Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lý;

Tổ hợp A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân;        Tổ hợp C19: Văn, Sử, Giáo dục công dân;

Tổ hợp A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân;     Tổ hợp C20: Văn, Địa, Giáo dục công dân;

 

Phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông

Bài viết liên quan