Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong HSSV các trường học

Thực hiện kế hoạch số 113/KH-BCĐ(CAT) ngày 06/3/2018 của Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức " Hội thi tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Năm 2018".

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp tham gia Hội thi một cách nghiêm túc.

Yêu cầu:

- Bắt buộc tất cả sinh viên cùng tham gia

- Tinh thần tham gia được đánh giá vào điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

- Toàn thể sinh viên tham gia bài thi viết (cá nhân), và tập thể/nhóm tham gia làm 1 video (không quá 5 phút)

- Gửi bài thi về trước ngày 16/04/2018.

- Chi tiết sinh viên liên hệ Giáo viên cố vấn hoặc phòng đào tạo (cô Tâm Anh) để được hướng dẫn và thực hiện tốt nhất.

Các em tải và in Đề thi Vòng phát động tại Đây  (phần tự luận bắt buộc làm dưới hình thức viết tay).

 

 

- Bộ phận truyền thông đưa tin -

Bài viết liên quan