Danh sách tân sinh viên nhận học bổng ”Phát triển tài năng” và học bổng ”Vượt khó” năm 2019

Đại học Thái Bình Dương cấp học bổng “Phát triển tài năng” và Học bổng “Vượt khó” toàn khóa học cho 41 sinh viên bậc đại học chính quy nhập học năm 2019 và tài trợ 100% tiền ở Ký túc xá trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Thái Bình Dương.

  • Học bổng “Phát triển tài năng:

- Học bổng toàn phần 100% học phí toàn khóa học: 10 sinh viên.

- Học bổng 75% học phí toàn khóa học: 10 sinh viên.

 

 

  • Học bổng “Vượt khó:

- Học bổng toàn phần 100% học phí toàn khóa học: 08 sinh viên.

- Học bổng 75% học phí toàn khóa học: 13 sinh viên.

 

 

  • Tổng giá trị học bổng: 2.467.500.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng). Trong đó:

- Học bổng toàn phần 100% học phí: 70.000.000 đồng/suất (Bảy mươi triệu đồng).

- Học bổng 75% học phí: 52.500.000 đồng/suất (Năm mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng).

 

 

Phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông

Bài viết liên quan