Đối tác

Đại học Thái Bình Dương không chỉ xây dựng mạng lưới liên kết, phối hợp, và hợp tác với doanh nghiệp để trao đổi thông tin học thuật và thị trường lao động, mà còn hướng tới việc phát huy tiềm năng lẫn nhau vì mục tiêu chung.

Các đối tác ở tương quan liên kết và phối hợp giúp Nhà trường cập nhật thông tin thị trường cho sinh viên, điều chỉnh phương pháp lẫn nội dung học và dạy.

Đối tác ở tương quan hợp tác không chỉ trao đổi thông tin chuyên môn, mà còn chia sẻ nguồn lực cũng như thúc đẩy tiềm năng phát triển của hai bên.

Chiến lược 2020-2025 vừa công bố đã xác định tầm quan trọng của đối tác trong và ngoài nước đối với Nhà trường, trong đó Ngân hàng Thương mại Á châu (ACB) là một đối tác chiến lược.

 

 

 ĐỐI TÁC