Cơ cấu nhân sự Phòng

 STT  Hình đại diện  Họ và tên  Chịu trách nhiệm
1

 LÊ HỮU BẰNG

Trưởng Phòng

Email: lhbang@pou.edu.vn 

- Phụ trách chung các mảng: Kế hoạch, Tổ chức Nhân sự, Pháp chế, Hành chính, Thiết bị, An ninh trất tự, vệ sinh môi trường, Đối ngoại

- Thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng TĐKT-Kỷ luật, Ban KPI, Ban kiểm kê tài sản ...

2

TRẦN THỊ PHƯƠNG

Chuyên viên pháp chế

Thư ký Ban Giám hiệu

Email:ttphuong@pou.edu.vn

Trực tiếp phụ trách mảng:

- Công tác pháp chế.

- Chế độ người lao động

- Thư ký Hội đồng TĐKT - Kỷ luật

- Thư ký Ban Giám hiệu.

3  

ĐẶNG XUÂN CHỈNH

Chuyên viên Kế hoạch

Email: dxchinh@pou.edu.vn

 

Trực tiếp phụ trách mảng:

- Kế hoạch toàn trường

- Thư ký Ban KPI

4  

MAI THỊ CẨM HUYỀN

Chuyên viên nhân sự

Email: mtchuyen@pou.edu.vn 

Trực tiếp phụ trách mảng:

- Công tác Tổ chức - Nhân sự

- Thư ký Hội đồng tuyển dụng

- Công tác hợp tác Quốc tế

5

TRẦN THỊ SÁU

Chuyên viên Hành chính - TB

Email: ttsau@pou.edu.vn

Trực tiếp phụ trách mảng:

- Công tác Hành chính: Thiết bị, Vệ sinh môi trường, Y tế trường học, Lễ tân khánh tiết, xe ô tô, xe máy

- Công tác quản trị trang thiết bị.

- Thư ký Ban kiểm kê tài sản

6

VÕ TRỌNG THANH THỦY

Văn thư kiêm thủ quỹ

Email: vttthuy@pou.edu.vn

Trực tiếp phụ trách mảng:

- Văn thư lưu trữ

- Thủ quỹ cơ quan

7

TRƯƠNG MINH CÔNG

Chuyên viên kỹ thuật

Email: tmcong@pou.edu.vn

Trực tiếp phụ trách các mảng:

- Công tác IT toàn trường và Cơ sở

- Quản lý website của phòng.

- Quản lý hệ thống chấm vân tay

- Quản lý camera an ninh

- Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm Quản lý đào tạo

8

HÀ VĂN CƠ

Nhân viên kỹ thuật

Trực tiếp phụ trách các mảng:

- Công tác kĩ thuật, thiết bị âm thanh, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy

- Cấp phát trang thiết bị dạy học

 9  

ĐINH VIẾT TIÊN

Đội trưởng Đội lái xe

 Lái xe cơ quan, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
10

NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Nhân viên lái xe

Lái xe cơ quan, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
11

VÕ THỊ PHƯỢNG

NV Thừa hành phục vụ

Vệ sinh tòa nhà, công tác hậu cần tổ chức sự kiện, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
12

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NV Thừa hành phục vụ

Vệ sinh tòa nhà, công tác hậu cần tổ chức sự kiện, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
13

ĐINH THỊ THU

NV Thừa hành phục vụ

Vệ sinh tòa nhà, công tác hậu cần tổ chức sự kiện, hỗ trợ các công việc khác của phòng.
14

MAI THANH HƯNG

NV Thừa hành phục vụ

 

Tổ phó tổ cây xanh
15

ĐINH THỊ KIM THOA

NV Thừa hành phục vụ

 

Nhân viên cây xanh
16

NGUYỄN VĂN THU

NV Thừa hành phục vụ

 

Nhân viên cây xanh
17

PHAN VĂN CÔNG

NV Thừa hành phục vụ

 

- Nhân viên cây xanh

- An ninh nội bộ

- Thủ kho 

18  

NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Nhân viên kỹ thuật

Trực tiếp phụ trách các mảng:

- Công tác kĩ thuật, thiết bị âm thanh, ánh sáng, phòng cháy chữa cháy

- Tổ phó an ninh nội bộ

- Giữ xe CBNV, GV và SV

 

ĐỐI TÁC

...