Mẫu văn bản hành chính

a. Các mẫu văn bản hành chính liên quan nhân sự

Mẫu 01 - Đơn xin nghỉ phép.
Mẫu 02 - Đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương.
Mẫu 03 - Đơn đề nghị trở lại công tác.
Mẫu 04a - Đơn xin nghỉ việc.
Mẫu 04b - Đơn xác nhận bổ sung hồ sơ nghỉ việc.
Mẫu 05 - Đơn xin nghỉ thai sản.
Mẫu 05b- Đơn xin nghi dưỡng sức sau thai sản
Mẫu 06 - Đơn xin chuyển đơn vị công tác.
Mẫu 07a - Đơn xin đi học có hưởng lương.
Mẫu 07b1 - Cam kết cử đi học trong nước.
Mẫu 07b2 - Cam kết cử đi học ngoài nước.
Mẫu 08 - Đơn xin đi học không hưởng lương.
Mẫu 09a - Đề xuất tuyển dụng nhân sự.
Mẫu 09b - Đề nghị tái ký hợp đồng lao động với giảng viên bán cơ hữu.
Mẫu 10 - Đơn xin giảng dạy tại đơn vị khác.
Mẫu 11 - Giấy giới thiệu trợ giảng.
Mẫu 12 - Lí lịch khoa học (dành cho giảng viên).
Mẫu 13 - Biên bản bàn giao.
Mẫu 14 - Giấy đi đường.
Mẫu 15 - Giấy ủy quyền.
Mẫu 16a1 - Đơn xin chuyển ngạch GV.
Mẫu 16a2 - Đơn xin chuyển ngạch CV
Mẫu 16b1 -  Đánh giá chuyển ngạch của đơn vị chuyển đi
Mẫu 16b2- Đánh giá chuyển ngạch của đơn vị chuyển đến
Mẫu 17a - Đơn đề nghị nâng bậc lương.
Mẫu 17b - Biên bản họp xét đề nghị nâng bậc lương.
Mẫu 18a - Mẫu khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo lần đầu.
Mẫu 18b - Mẫu khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên.
Mẫu 19 - Sơ yếu lí lịch
Mẫu 20 - Đơn xin tập sự giảng viên
Mẫu 21 - Đề xuất mời CBNV của trường tham gia giảng dạy
Mẫu 22 - Đơn đề nghị nhờ nhà trường đóng BHXH

b. Các mẫu văn bản hành chính liên quan tài sản, thiết bị, văn phòng phẩm: 

Mẫu 01 - Giấy đề xuất văn phòng phẩm.
Mẫu 02 - Giấy đề xuất sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ, công cụ làm việc.
Mẫu 03 - Đề nghị trang bị trang thiết bị, dụng cụ, công cụ làm việc.
Mẫu 04 - Phiếu đăng ký sử dụng xe.
Mẫu 05 - Biên bản giao nhận tài sản.
Mẫu 06 - Đề nghị trả trang thiết bị.
 
 
 

 ĐỐI TÁC