Khoa Ngôn ngữ và Xã hội học là một trong các khoa có số lượng sinh viên năng động nhất trường. Được thành lập từ năm học 2014-2015, Khoa Ngôn ngữ và Xã hội học của Trường Đại học Thái Bình Dương đã từng bước phát triển và ngày càng lớn mạnh.

 

Trực thuộc Khoa gồm có 3 bộ môn:

  1. Bộ môn Luật Kinh tế
  2. Bộ môn Ngoại ngữ
  3. Bộ môn Việt Nam học

 

1. Bộ mộn Ngoại ngữ hiện có 3 chuyên ngành:

  • Biên-Phiên dịch
  • Tiếng Anh thương mại
  • Tiếng Anh Du lịch.

Với đội ngũ giảng viên đã tốt nghiệp từ các trường đại học lớn trong nước cũng như nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, luôn áp dụng phương pháp mới, quan niệm giáo dục mới và dùng tài liệu mới để giảng dạy; các chương trình đào tạo của Khoa Ngôn ngữ và Xã hội học sẽ trang bị hành trang cho các bạn sau khi tốt nghiệp có được kiến thức sâu rộng về chuyên môn, có kỹ năng giỏi trong nghề nghiệp và có lối hành xử thích ứng ngoài xã hội.