KHOA NGÔN NGỮ VÀ XÃ HỘI

Khoa Ngôn ngữ và xã hội của trường Đại học Thái Bình Dương đảm nhận nhiệm vụ đào tạo cử nhân trình độ cao ở các ngành thuộc lĩnh vực xã hội và ngôn ngữ. Hiện nay khoa đã có sự phối hợp, tham gia giảng dạy của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngọai ngữ, luật học, Việt Nam học và Đông phương học, các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ - là các giảng viên, các nhà nghiên cứu, thực hành uy tín, giàu kinh nghiệm.

Mục tiêu chung của khoa là đào tạo  nhân lực có chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo hướng đến đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo và tư duy phản biện để giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật; ngôn ngữ, văn hóa và thương mại – du lịch,… có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc.

Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội làm việc rất rộng rãi trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, hoặc làm việc trong các công ty nước ngoài với nhiều vị trí khác nhau.

Hiện nay khoa Ngôn ngữ và xã hội đang đào tạo 4 ngành chiến lược, bao gồm Luật học, Việt Nam học, Đông phương học và Ngoại ngữ ở trình độ đại học với các hình thức đào tạo đa dạng và mức độ liên kết với doanh  nghiệp khá cao. Trong mỗi ngành đào tạo lại có những chuyên ngành cụ thể, vừa hấp dẫn lý thú vừa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn về nhân lực của địa bàn tỉnh Khánh Hòa và cả nước.

Đội ngũ giảng viên của khoa có học hàm, học vị cao, luôn áp dụng phương pháp mới, quan niệm giáo dục tiến bộ để giảng dạy; các chương trình đào tạo của Khoa Ngôn ngữ và Xã hội  sẽ trang bị hành trang cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có được kiến thức sâu rộng về chuyên môn, có kỹ năng giỏi trong nghề nghiệp và có lối hành xử thích ứng ngoài xã hội, xứng đáng là những cử nhân vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, tạo được hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHOA NGÔN NGỮ VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Trường Đại học Thái Bình Dương, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang Khánh Hòa

Số điện thoại: (+84) 58 3727 146

Email: khoann_xh@pou.edu.vn

Địa chỉ trang web của khoa: http://pou.edu.vn/khoann-xhh

 

ĐỐI TÁC

...