Khoa Kinh Tế - Du lịch đào tạo về các ngành Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Quản trị hành chính văn phòng, Quản trị du lịch và lữ hành), các ngành Kế toán - Kiểm toán (gồm các chuyên ngành: