Các ngành, chuyên ngành

- Ngành công nghệ thông tin gồm có các chuyên ngành:

  • Hệ thống thông tin

  • Công nghệ phần mềm

  • Khoa học máy tính

  • Tin học ứng dụng (hệ cao đẳng)

- Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

 
 
 

VP Khoa: P201, 27 Tô Hiến Thành, Tp. Nha Trang