Quy định, điều lệ

 
 
 

                Văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Thái Bình Dương.                                                              

                Tầng 4, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà

                Email: hoisv@pou.edu.vn                                                                                                                                                                SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG

                Chịu trách nhiệm website: Đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường.                                                            "NĂNG ĐỘNG - TỰ TIN - SÁNG TẠO"

                Fone: 0165 993 0295