Khoảnh khắc tình nguyện

 
 
 

                Văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Thái Bình Dương.

                Tầng 4, 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà

                Email: hoisv@pou.edu.vn

                Chịu trách nhiệm website: Đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường.