Gương mặt tiêu biểu

NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN

 

DƯƠNG THỊ

HỒNG NINH

   Sinh viên tiêu biểu: DƯƠNG THỊ HỒNG NINH

   Sinh ngày: 28/06/1994

   Quê quán: Bắc Giang

   Chi hội: 13KT1D (Đại học Kế toán khóa 5)

   Đạt thành tích tiêu biểu: Thủ lỉnh sinh viên cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

   Là sinh viên đi tiên phong trong các hoạt động phong trào Hội Sinh viên; Tập hợp vận động sinh viên thực hiện tốt Điều lệ Hội, Nội quy trường lớp; Tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao trong công việc; đạt kết qủa cao trong học tập; Là đội trưởng đội tình nguyện Mùa hè xanh 2016.

 

 

 


ĐẶNG THỊ

MỸ LINH

   Sinh viên tiêu biểu: ĐẶNG THỊ MỸ LINH

   Sinh ngày: 09/09/1994

   Quê quán: Phú Yên

   Chi hội: 15DQTKD1 (Đại học Quản trị Kinh doanh khóa 7)

   Đạt thành tích tiêu biểu:

    - Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

    - Danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm 2016 (Trong cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc)

    - Bằng khen Hội Sinh viên tỉnh Khánh Hòa về tham gia xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên 

    - Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016

   Là sinh viên tham gia năng nỗ các hoạt động phong trào Hội sinh viên cấp trường và cấp tỉnh; nhiệt tình tham gia và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, phong trào trong và ngoài nhà trường; đạt nhiều thành tích cao trong học tập. 

 

 

NGUYỄN TỐNG

HÙNG PHONG

 

 

  Sinh viên tiêu biểu: NGUYỄN TỐNG HÙNG PHONG

  Sinh ngày: 17/04/1994

  Quê quán: Khánh Hòa

  Chi hội: 15DQTKD2 (Đại học Quản trị Kinh doanh khóa 7)

  Đạt thành tích tiêu biểu: 

    - Danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

    - Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016

  Là sinh viên nhanh nhẹn trong các hoạt động phong trào; Thủ lĩnh sinh viên trong các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

   

 

HOÀNG ANH DŨNG

  Sinh viên tiêu biểu: HOÀNG ANH DŨNG

  Sinh ngày:

  Quê quán:

  Chi hội: 6KT (Đại học Kế toán khóa 6)

  Đạt thành tích tiêu biểu: Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh Khánh Hòa năm học 2015 - 2016

  Là sinh viên phụ trách triển khai trong các hoạt động phong trào Hội Sinh viên; Nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động.