Ban Thường vụ

 

 

Đồng chí: TRẦN ANH TUẤN

Uỷ viên Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Khánh Hoà

Bí thư Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương

Email: tatuan@pou.edu.vn

Điện thoại: 0983.290.113

 

Đồng chí: NGUYỄN TẤN KIỆT

Thành viên Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Khánh Hoà

Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Email: ntkiet@pou.edu.vn

Điện thoại: 01659.930.295

 

Đồng chí: ĐOÀN THỊ THU THƯƠNG

Phó Bí thư Đoàn trường

Email: dttthuong@pou.edu.vn

Điện thoại: 0919.481.039

 

Đồng chí: DƯƠNG THỊ HỒNG NINH

Uỷ viên BCH Hội sinh viên tỉnh Khánh Hoà

Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Email: duonghongninh286@gmail.com 

Điện thoại: 01678.684.493

 

Đồng chí: LÊ NGÔ BÍCH NGỌC

Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Email: Bichngoc150196@gmail.com 

Điện thoại: 01647.708.546