Kế hoạch đào tạo

1. Thông báo kế hoạch gặp mặt giữa Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị và sinh viên

2. Thông báo tổ chức học lại đối với sinh viên các khóa 5 (2013), khóa 6 (2014) đang nợ học phần

3. Thông báo triệu tập sinh viên tham dự buổi "Gặp mặt tân sinh viên nhập học khóa 2018", ngày 13/8/2018

4. Kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch Tiếng Anh trình độ A2 đợt 1, năm 2018 dành cho sinh viên khóa 2017  

Danh sách thi sát hạch A2 đợt 1, năm 2018 dành cho khóa 2017

5. Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018

6. Khung thời gian năm học 2017 - 2018

7Kế hoạch tổ chức khóa học bổ túc kiến thức phục vụ kỳ thi sát hạch Tiếng Anh (trình độ A2)

8. Thông báo những nội dung liên quan đến công tác đào tạo các lớp chính quy 

9. Thông báo những nội dung liên quan đến công tác đào tạo các lớp liên thông, văn bằng 2

10. Thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng - an ninh đối với sinh viên khóa 2016 

11. Thông báo kế hoạch tổ chức Talkshow Giỏi ngoại ngữ, Sáng tương lai 

12. Thông báo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2015, 2017 tham gia đợt học tập thực tế

13. Khung thời gian năm học 2018 - 2019

14. Thông báo số  về việc tổ chức sự kiện "Ngày hội văn hóa Hàn Quốc".

15. Thông báo kế hoạch thi lại lần 2 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018; kế hoạch đào tạo học kỳ 3, năm học 2017 - 2018 và  học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 

- Phụ lục 1 (kèm theo thông báo)

- Phụ lục 2 (kèm theo thông báo)

16. Nội dung học Giáo dục quốc phòng (học phần 3) :

Câu hỏi học Giáo dục quốc phòng (học phần 3)

 

 

 
  PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN BIẾT
(0258) 3727149 - 3727182

Kế hoạch học tập: Lê Trung Nghĩa (0258 3727182)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt ĐỒNG HỒ Sáng 7:30-11:30; Chiều 13:30-17:00

Kết quả học tập: Nguyễn Thị Thảo (0258 3727182)

phongdt@tbd.edu.vn

Lịch học: Huỳnh Hoàng Anh (0258 3727149)

Kết quả hình ảnh cho ICON nền suốt home

Phòng G08 – 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Công tác sinh viên: Lê Thị Lan Hương (0258 3727149)