Liên thông quản lý đất đai

Căn cứ Thông báo số 117/TB-ĐHTĐ của Đại học Thành Đông về tuyển sinh liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng và Ngành Quản lý đất đai.

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo tuyển sinh liên thông Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng và Ngành quản lý đất đai từ Trung cấp lên Đại học, Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2.

Học vào cuối tuần, tại 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa.

Chi tiết liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương

Số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058 656 55 77;   058 656 55 99;   0983 375 456.

 
 
 

ĐỐI TÁC

...