Hội đồng khoa học và đào tạo

Danh sách Hội đồng khoa học và đào tạo

1.     

PGS.TS Quách Đình Liên

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2.    

TS. Đỗ Văn Ninh

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

3.     

PGS. TS Nguyễn Văn Ba

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

4.     

TS. Phạm Văn Hải

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

5.     

ThS. Đinh Văn Hương

Phó Trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên thư ký

6.     

PGS.TS Ngô Hướng

Giảng viên

CVCC BM TC-NH

7.     

TS. Trần Quang Toản

Giảng viên

CVCC BM Kế toán

8.     

PGS.TS Lê Thị Hiệp Thương

Giảng viên

CVCC BM Quản trị

9.     

GS. TSKH Nguyễn Lai

Giảng viên

CVCC BM Du lịch

10.  

PGS.TS Huỳnh Văn Nam

Giảng viên

CVCC Khoa CNTT

11.  

TS. Đặng Văn Khanh

Giảng viên

CVCC Khoa Luật

12.  

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Giảng viên

CVCC Khoa NN

13.  

GS. Park Jong Ryul

GĐ TT Hàn Quốc học

Ủy viên

14.  

TS. Nguyễn Nam Hà

Trưởng Khoa Luật

Ủy viên

15.  

PGS.TS Mai Thị Kiều Phượng

Trưởng BM Văn hóa

Ủy viên

16.  

TS. Lê Anh Vân

Trưởng Ban PTN và LKĐT

Ủy viên

17.  

ThS. Trần Ngọc Diên Khánh

Phó Trưởng Khoa NN

Ủy viên

18.  

ThS. Nguyễn Hữu Quy

Phó Trưởng Khoa TC-KT

Ủy viên

19.  

ThS. Nguyễn Đăng Bắc

Phó Trưởng Khoa CNTT

Ủy viên

20.  

ThS. Lê Thị Thanh Vân

Phó Trưởng BM Quản trị

Ủy viên

21.  

ThS. Nguyễn Quốc Tiến

Phó Trưởng BM DL-KS

Ủy viên

22.  

ThS. Nguyễn Thái Hoàng

Phó Trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên

23.  

ThS. Lê Trung Tín

Phó Trưởng PKH&ĐBCL

Ủy viên

 
 
 

ĐỐI TÁC

...